Saúde dixital e Ciberseguridade

Inicio » Formación »Campus do emprendemento e saber de Noia

Conseguir que os participantes alcancen un coñecemento ben fundamentado do mundo dixital, así como dos condicionantes que inciden no desenvolvemento persoal, familiar e escolar.

DATAS: 14, 15 e 16 de xullo de 2022.

HORARIO: De 09:00 h. a 14:00 h.

HORAS: 15

DIRECCIÓN: Guillermo Cánovas (Director de EDUCALIKE)

1. DIETA DIXITAL: AUTORREGULACIÓN FRENTE ÁS TECNOADICCIÓNS.

1.1. Identificando os facilitadores da conducta adictiva.
1.1.1. A faceta social e o alivio emocional.
1.1.2. Os obxectivos e a teoría da comparación.
1.1.3. O progreso gradual e as tarefas incompletas.
1.1.4. A frecuencia estímulo-resposta.
1.1.5. O desenvolvemento de novas identidades.
1.2. Criterios para identificar o uso patolóxico.
1.2.1. Saliencia, tolerancia e modificación do humor.
1.2.2. Uso compulsivo, anticipación e autocontrol.
1.2.3. Conflitos, síndrome de abstinencia e recaída.
1.2.4. O alivio emocional.
1.3. Aprendendo a detectar as conductas patolóxicas no entorno tecnolóxico.
1.3.1. Adicción a internet, ao smartphone, ás redes sociais e aos videoxogos.
1.3.2. Adicción ás apostas online, ás compras en internet e a pornografía.
1.3.3. Como desenvolver un cuestionario de valoración.
1.4. Autorregulación e estratexias de afrontamento.
1.4.1. Modificación das costumes , interruptores, abstinencia e metas.
1.4.2. Reestruturación cognitiva: os sesgos e distorsións cognitivas.
1.4.3. Autoestima e terapia familiar: A raíz do problema.

2. ESTRÉS DIXITAL.

2.1. As dúas caras do estrés.
2.2. Como funciona realmente o estrés.
2.2.1. Os tres tipos ou fases do estrés.
2.2.2. Cando e por que nos fai dano.
2.2.3. Estamos preparados para afrontalo?
2.3. O estrés dixital.
2.3.1. Unha forma de estrés social. A pista da oxitocina.
2.3.2. Como identificalo. Sinais.
2.3.3. Como afecta ao rendemento escolar.
2.3.4. As dúas liñas de actuación.
2.4. Actuando sobre as situacións que xeran estrés dixital.
2.4.1. Conectividade permanente e nomofobia.
2.4.2. A falsa multitarea.
2.4.3. Fracaso anticipado e crenzas irracionais.
2.4.4. Como nos enganamos a nos mesmos: os sesgos cognitivos.
2.5. Aumentando a nosa resistencia.
2.5.1. Traballar a resiliencia.

3. SOBREESTIMULACIÓN: A VERDADEIRA EPIDEMIA.

3.1. Consecuencias e retraso xenómico.
3.2. Prevención dende a escola e a familia.

4. A PRESENZA DO ALUMNADO NAS REDES SOCIAIS.

4.1. Como se conforma a súa identidade dixital.
4.2. Pegada dixital e reputación online.
4.2.1. Como desenrolar unha boa reputación online.
4.3. Os LIKE ou me gusta nas súas fotos.
4.4. A súa privacidade na rede social.
4.5. Que fan as redes sociais cos seus datos?
4.6. De WHATSAPP e INSTAGRAM a TIKTOK ou FACEBOOK.

5. DESENVOLVEMENTO DA IDENTIDADE DIXITAL DO ALUMNADO NAS RRSS.

5.1. Obxectivos identitarios.
5.2. Clarificación, aceptación e explicación de sentimentos.
5.3. Validación social e autoestima.
5.4. Interiorización das normas sociais e de relación.

6. REPUTACIÓN DIXITAL E PROTECCIÓN DE DATOS.

6.1. Que información buscan sobre o alumno?
6.2. Egosurfing e Google Alerts.
6.3. As suplantacións de identidade.
6.4. O Dereito ao Esquecemento.
6.5. Como reaccionar ante as críticas en internet.
6.6. A comunicación asertiva.

7. INTELIXENCIA EMOCIONAL EN INTERNET E EMPATÍA DIXITAL.

7.1. Son reais os sentimentos en Internet? Hormonas e emoticonos.
7.2. Os niveis de empatía.
7.2.1. O contaxio emocional en Internet.
7.2.2. A compaixón e o altruísmo autoprotector.
7.2.3. A empatía cognitiva.
7.3. Os interruptores emocionais.
7.4. Pautas e estratexias para desenvolver empatía dixital.

8. CIBERCONVIVENCIA E XESTIÓN DAS EMOCIÓNS EN INTERNET.

8.1. O mundo emocional na rede.
8.1.1. Emocións positivas e emocións negativas.
8.2. Que inflúe sobre os estados emocionais?
8.2.1. As súas expectativas e a influencia do grupo.
8.2.2. Relacións dixitais e relacións híbridas.
8.3. Axudándoos a xestionar as súas emocións nas redes sociais. Estratexias.
8.3.1. Situacións concretas en grupos de WhatsApp, Instagram e TikTok.
8.3.2. Frear o secuestro emocional.
8.3.3. Identificando o seu estado.
8.3.4. As consecuencias das súas reaccións.
8.3.5. Interpretacións, concreción e contraexemplos.
8.3.6. Xestión do estado emocional.
8.3.7. Reavaliación consciente positiva.
8.4. Resolución de conflitos en mensaxes e correos electrónicos.
8.4.1. A comunicación asertiva.
8.5. Traballando sobre as interpretacións da realidade.
8.5.1. Recoñecer e identificar os sesgos cognitivos.

9. COMUNICACIÓN DIXITAL. CIBERBULLYING E GROOMING.

9.1. O papel da linguaxe non verbal, a voz e as palabras.
9.2. Como interpretamos o que nos din: a congruencia da mensaxe.
9.3. Mecanismos da linguaxe no verbal.

10. FORMAS DE CIBERACOSO.

10.1. O ciberbullying como principal forma de acoso.
10.2. Vítima, acosador e espectadores.
10.3. Grooming ou acoso sexual a menores.
10.4. Sexting.
10.5. Control da parella.
10.6. Protocolos de actuación.

11. AS NOVAS FORMAS DE PROCESAR A INFORMACIÓN.

11.1. A falsa multitarea.
11.2. A sobrecarga cognitiva.
11.3. A lectura en “F” e o escaneado.

12. O ACCESO Á INFORMACIÓN EN INTERNET.

12.1. A necesidade de Internet entre o alumnado.
12.2. A infoxicación ou exceso de información.
12.3. Curación de contidos. Como encontrar a información.
12.4. Técnicas de verificación.

13. NOTICIAS FALSAS OU FAKE NEWS.

13.1. Quenes as crean e con que obxectivos. Por que nolas creemos.
13.2. Consecuencias: como nos afectan as FakeNews.
13.3. Como identificar as FakeNews.

14. O PHISHING E O ROUBO DE DATOS: COMO PROTEXERNOS.

14.1. Tipos ou formatos de Phishing.
14.2. Como identificar o Phishing.

Guillermo Cánovas

As prazas serán asignadas segundo rigorosa orde de inscrición a través deste formulario. As persoas admitidas serán automaticamente beneficiarias dunha bolsa que cubrirá o 100% do prezo da matrícula. É dicir, que poderán participar neste curso de xeito totalmente gratuíto.

Se desexas optar a unha praza neste cruso, por favor, enche o seguinte formulario:

Inscricións