Neurociencia, educación e desenvolvemento

Inicio » Formación »Campus do emprendemento e saber de Noia

1. Coñecer as aportacións e implicación da Neurociencia na Educación.

2. Coñecer as funcións básicas do cerebro, así como os programas máis eficaces para a estimulación e a rehabilitación da atención, da aprendizaxe e da memoria.

 3. Coñecer a implicación da neurociencia nas intelixencias e os problemas para o seu desenvolvemento.

4. Afondar no coñecemento da filoxénese e ontoxénese da linguaxe, nas súas diferentes modalidades e expresións, así como as técnicas e estratexias para a súa avaliación.

5. Alcanzar un coñecemento fundamentado das emocións así como dos Programas e estratexias para o desenvolvemento emocional.

5. Alcanzar un coñecemento fundamentado das emocións así como dos Programas e estratexias para o desenvolvemento emocional.

6. Analizar os sistemas neurais e os niveis de conciencia, así como as funcións executivas e metacognitivas, e os Programas para o desenvolvemento da mente moral.

DATAS: 7, 8 e 9 de xullo de 2022.

HORARIO: De 10:00 h. a 14:00 h. e de 16:00 h. a 20:00 h

HORAS: 24

DIRECCIÓN:
Emilio García (Prof. Universidad Complutense de Madrid)
Cecilia Otero (Neuropsicóloga. Directora Centro Neuredia)

Módulo I: Neurociencia, Aprendizaxe e Educación

 1. Neurociencia e educación
2. Niveis de análise en neurociencia.
3. Tecnoloxías de investigación e diagnóstico.
4. Estrutura e organización funcional do sistema nervioso: Neuronas e glía, sinapse, potencial de acción, neurotransmisores.
5. Corteza cerebral, hemisferios esquerdo e dereito, lóbulo frontal, parietal, occipital, temporal, áreas cerebrais. Cerebelo e tronco encefálico.
6. Plasticidade neuronal, períodos sensibles, neuroxénese, sinaptoxénese.
7. Organización funcional dos sistemas sensitivos.
8. Organización funcional do sistema motor.
9. Xenes-cerebro-mente-cultura. Epixenética.

Módulo II: Cerebro que atende, aprende e recorda

 1. As Funciones básicas e superiores do cerebro.
2. Durmir, soñar, aprender e recordar.
3. Modelos neurocognitivos da atención.
4. Atención e consciencia.
5. Déficit de atención e hiperactividade.
6. Aprendizaxes infantís. Dificultades de aprendizaxe.
7. Memoria sensorial, de traballo e a longo prazo.
8. Memoria procedimental e implícita.
9. Memoria declarativa. Episódica e semántica.
10. Trastornos das memorias.
11. Programas para estimulación e rehabilitación de atención, aprendizaxe e memoria.

Módulo III. Cerebro intelixente

 1. Neurociencia das intelixencias.
2. Intelixencias múltiples. Modularidade da mente.
3. Altas Capacidades: superdotación e talento.
4. Intelixencia cognitiva, emocional e executiva.
5. Intelixencia académica e práctica.
6. Cerebro matemático, musical, espacial.
7. Cerebro social. Teoría da mente.
8. Trastorno espectro autista. TEA.
9. Realidade e ficción. Mundos posibles e compañeiros imaxinarios. O Xogo.
10. Consciencia, atención, aprendizaxes e memorias.
11. Observación-experimentación- demostración na infancia.
12. Programas para desenvolver as intelixencias.

Módulo IV: Cerebro lingüístico

 1. Filoxénese e ontoxénese da linguaxe. Comprensión e produción.
2. Lectura e escritura na sociedade do coñecemento.
3. O cerebro alfabetizado. Neurociencia da lectura e escritura.
4. Metodoloxía para ensinanza-aprendizaxe da lectura.
5. Dificultades de lecto-escritura. Dislexias e disgrafias.
6. Cerebro bilingüe, trilingüe…
7. Trastornos da linguaxe e lesións cerebrais. Afasias. TEL.
8. Desenvolvemento atípico da linguaxe: Linguaxe de nenos sordos e cegos, Síndrome de Down, Williams, TEA, X-fráxil. Prader-Willi…
9. Avaliación, estimulación e rehabilitación da linguaxe.
10. Inicio da construción de estratexias cognitivas e meta-cognitivas para mellorar a comprensión lectora e a produción escrita.

Módulo V: Cerebro emocional

 1. Neurociencia das emociones.
2. Sistema límbico e córtex frontal.
3. As emocións básicas e sociais.
4. A lectura das emociones. Propias e alleas.
5. O orixe da conciencia de sí e a autoestima.
6. Neuronas espello e emocións. Empatía, sociabilidade, agresividade.
7. Déficits e trastornos emocionais.
8. Emocións e aprendizaxe. Aprender a amar: Apego e identidade.
9. Xestión e control emocional na infancia e adolescencia.
10. Programas e estratexias para o desenvolvemento emocional.

Módulo VI: Cerebro executivo e ético

 1. Sistemas neurales e niveis de conciencia.
2. Procesamento automático, Consciencia transitiva e reflexiva.
3. Organización funcional do lóbulo frontal.
4. Desenvolvemento do “Eu” Persoal.
5. Funcións executivas.
6. Resolución de problemas e toma de decisións.
7. Estratexias metacognitivas.
8. Trastornos e rehabilitación de funcións executivas.
9. Desenvolvemento da moral no neno.
10. Programas para desenvolver a mente moral.
11. Neurociencia da ética e ética da neurociencia.

Cecilia Otero Dadín
Carlos Valiente Barroso
Lourdes Martínez Pérez

As prazas serán asignadas segundo rigorosa orde de inscrición a través deste formulario. As persoas admitidas serán automaticamente beneficiarias dunha bolsa que cubrirá o 100% do prezo da matrícula. É dicir, que poderán participar neste curso de xeito totalmente gratuíto.

O prazo de matrícula rematou.