40 anos de Autonomía

Inicio » Formación »Campus do emprendemento e saber de Noia

-Afondar no proceso de construción da Autonomía e nos marcos legais que a sustentan, así como na organización territorial do Estado.

-Análise e avaliación dos corenta anos de Autonomía da Comunidade de Galicia.

-Propostas dende as distintas sensibilidades políticas para un maior crecemento e benestar da sociedade galega.

DATAS: 22, 23 de xullo de 2022.

HORAS: 15

DIRECCIÓN: Roberto Blanco Valdés (Catedrático de Dereito Constitucional-USC)

Venres 22 de xullo (19:00 a 21:00 h.)

Lugar: Casino de Noia

19:00 h.
O proceso de construción da Autonomía
Xosé Luis Barreiro Rivas
Profesor de Ciencia Política na Universidade de Santiago
Exvicepresidente da Xunta de Galicia

19:40 h.
Da Constitución de 1978 ó Estatuto de 1981
Roberto L. Blanco Valdes
Catedrático de Dereito Constitucional da Universidade de Santiago

20:10 h.
A organización territorial do Estado en España
Vicente Sanjurjo Rivo
Titular de Dereito Constitucional na Universidade de Santiago

Coloquio/Debate

Sábado, 23 xullo (11:00 a 14:00 h.):

Lugar: Coliseo Noela

Visión dos 40 anos de autonomía e propostas dende as distintas sensibilidades políticas para un maior crecemento e benestar da sociedade galega:

11:00 h.
Luis Álvarez
Portavoz do Grupo Parlamentario do Partido dos Socialistas de Galicia-PSOE

11:40 h.
Olalla Rodil Fernández
Viceportavoz do Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego

12:20 h.
Pedro Puy Fraga
Portavoz do Grupo Parlamentario do Partido Popular

13:00 h.
Minutos Musicais

Clausura: Alfonso Rueda Valenzuela
Presidente da Xunta de Galicia

Xosé Luis Barreiro Rivas
Roberto L. Blanco Valdés
Vicente Sanjurjo Rivo
Luis Álvarez Martínez
Olalla Rodil Fernández
Pedro Puy Fraga
Alfonso Rueda Valenzuela

As prazas serán asignadas segundo rigorosa orde de inscrición a través deste formulario. As persoas admitidas serán automaticamente beneficiarias dunha bolsa que cubrirá o 100% do prezo da matrícula. É dicir, que poderán participar neste curso de xeito totalmente gratuíto.

O prazo de matrícula rematou.